Mēs jūs visus mīļi ielūdzam uz konferenci “Godība un pazemība” ar Marku un Šarmilu Andresoniem, kas norisināsies Rīgā, Lienes ielā 28, kristiešu draudzē “Brīvības centrs”.

Sestdien, 27. maijā, plkst. 18:00

Svētdien, 28. maijā, plkst. 12:00