CHRISTINFO.LV  

 

Par mums (Home)

Bibliotēka

Kontakti

Kristīgie mediji

TV

Radio

Arhīvi

Satelīti

Periodika

Aktuāla informācija

Latvijas

Ārzemju

Dievkalpojumi

Noderīgi web-resursi

 

     

 Тūre "Atgriešanās pie avotiem"

 Mācītāja Orena Lev Ari atskats  Baltijas tūrē!

No 10. līdz 22. aprīlim mācītājs Orens Lev Ari kopā ar Uri Gorenu kalpoja Latvijas un Igaunijas baznīcās.

”Tas bija brīnišķīgs laiks no Tā Kunga. Iesākumā vēlos izteikt visdziļāko pateicību visiem tiem, kas palīdzēja un kalpoja mums, lai šī dievkalpojumu tūre varētu noritēt patiesi svētīgi.Pateicos visiem tiem,kas nodrošināja naktsmītnes, palīdzēja mums tikt no pilsētas uz pilsētu, kalpoja un ar lielu sirds siltumu uzņēma mūs. Pateicos mūsu draudzei ,,Lielās Godības Ķēniņš” («Царь Великой Славы») Latvijā, Sārai Dzintarei par ieguldīto darbu sagatavojot visu,lai šis brauciens varētu notikt. Vēlos pateikties arī brālim Aldrim, kurš ir biznesā aizņemts cilvēks, tomēr viņš atstāja visu, lai šajās dienās kalpotu mums. Lielu pateicību izsakām visiem mācītājiem un kalpotājiem, kas uzņēma mūs pie sevis – mēs visur izjutām, ka tiekam uzņemti kā ģimenē, tieši kā Izraēlā!   Mūsu kalpošanas notika vairāku konfesiju draudzēs, tikāmies arī ar dažāda vecuma mācītājiem no vairākām konfesijām. Visu šo tikšanos rezultātā,es tiku ļoti iedvesmots, vērojot, kā pats Dievs - Svētais Gars spēcīgi darbojas  dažādās draudzēs, ka Viņam nav ne konfesionālo, nedz arī citu šķēršļu.

Dievs arī fiziski dziedināja cilvēkus : Rīgā, draudzē ,,Šofar” kāda sieviete uz dievkalpojumu atnāca ar  kruķiem. Kad lūdzu par viņu, es jutu, ka Svētā Gara uguns pārdabiskā veidā tiek izlieta pār viņu. Pēc dievkalpojuma man piezvanīja un teica, ka šī sieviete  no dievkalpojuma aizgāja jau bez kruķiem, atstājot tos baznīcā, slava Dievam! Dievs arī dziedināja savu tautu emocionāli: daudz  cilvēku,pieņemot Dievu ne tikai kā savu Kungu, bet arī kā savu mīlošo Tēvu, saņēma dziedināšanu no atstumtības! Dievkalpojumos piedzīvojām arī  cilvēku garīgo dziedināšanu: šā brauciena laikā vairāk kā 50 cilvēku iznāca, un pieņēma Kungu par savu glābēju un ieguva jaunpiedzimšanu no augšienes. Bija arī exorcisma kalpošana – atbrīvošana no dēmoniskajiem spēkiem un ļauno garu uzbrukumiem! Bija tik priecīgi redzēt, kā Dievs glābj cilvēkus un nostiprina savu Valstību Latvijā un Igaunijā ”! 

Mācītājs Orens minēja arī to, ka ikvienā baznīcā, un katrā draudzē bija brīnišķīga garīgā atmosfēra. Protams, lielu atbalstu šajā kalpošanas tūrē viņam sniedza brālis Uri Gorens, caur kura dziesmām slavējām un pielūdzām To Kungu. Katru reizi, kad Uri devās uz skatuves,un sāka slavas pielūgsmi, Dieva klātbūtne izlējās pār ļaudīm. 

Daudzus macītājus un bīskapus, mācītājs Orens  aicināja apmeklēt Izraēlu un Lielā Ķēniņa pilsētu Jeruzalemi, kā arī  mūsu mesiānisko draudzi ,,Lielās Godības Ķēniņš”. Visi mācītāji piekrita piedalīties TV tiešraidē, kuru translē  TBN-Izraēla.  

Šīs brauciena laikā arī mācītājs Orens tikās  ar vairākām augstām amatpersonām Latvijā, viņam bija iespēja dalīties ar tiem  evaņģēlija vārdā un lūgties par viņiem. Caur mācītāja Orena Lev Ari pravietojuma vārdu, Rīgā apievienojās 2 mesiāniskās draudzes- ,,Šofar” un ,,Kadosh”, tagad šī ir viena draudze ,,Šofar”, mācītāja Leonīda Vapnes vadībā.  Apvienotā draudze nolēma vienoties apvienībā ar Jeruzalemes mesianisko draudzi ,,Lielās Godības Ķeniņš”.  

Pēdējā tūres dienā mācītājs Orens tikās ar draudzes ,,Labā Vēsts” mācītāju Riku Renneru. Viņi runāja par Izraēlu, par to, kā bez robežām kopīgi kalpot Tam Kungam. Tikšanās laikā mācītājs Riks Renners, uzaicināja Orenu Lev Ari, kalpot draudzē ,,Labā Vēsts” Maskavā. Mācītājs Orens pieņēma uzaicinājumu un atgādināja par viņu pēdējo tikšanos Jeruzalemē, atzīmējot, ka mūsu sirdis vienmēr ir atvērtas redzēt mācītāju Riku Renneru Izraēlā!  

,,Vien pirms pāris dienām  esam atgriezušies no šī brauciena, bet  jau  saņemam pateicības zvanus un īsziņas no cilvēkiem, kuri ir apmeklējuši mūsu dievkalpojumus.Ļaudis liecina par vareniem Dieva darbiem,par izmainītām dzīvēm. Tas vienmēr ir ļoti iedvesmojoši, un vēl jo vairāk liek pazemībā kalpot mūsu Kungam Jēzum Kristum, atdodot visu slavu Viņa lielajai mīlestībai!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker